Privacyverklaring

De Weijs Natuursteen B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Grintweg 67 te (9675 HJ) Winschoten (tel.: 0597-413304), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Weijs Natuursteen verzamelt en verwerkt van bezoekers van haar website en gebruikers van diensten en producten. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten en producten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij raden ouders en/of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar worden verzameld zonder de vereiste toestemming van ouders en/of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@deweijs.nl en wij zullen de betreffende informatie verwijderen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn. Daarnaast is De Weijs Natuursteen ook op geen enkele wijze verantwoordelijk voor advertenties van derden.

Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden?

Wij verzamelen/verwerken de volgende persoonsgegevens van u, te weten: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website.

De Weijs Natuursteen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen, te weten: het afhandelen van uw betaling, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, telefonisch contact met u te kunnen opnemen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en goederen en diensten bij u af te leveren.

Daarnaast verwerken wij ook uw persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe zijn verplicht, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De Weijs Natuursteen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s- of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Weijs Natuursteen) tussen zit. In dat kader gebruikt De Weijs Natuursteen de volgende computerprogramma’s- of systemen: ……………

Bij het bezoeken van de website verzamelen wij met behulp van cookies (zie hierna) statistieken en gegevens over uw bezoek op de website. Tevens kunnen wij met behulp van cookies geselecteerde partijen in staat stellen om u persoonlijke aanbiedingen op de website te laten zien en uw gedrag te volgen.

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende type permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven, kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek op onze website.

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken.

Social media cookies

Wij geven via het laten plaatsen van social media cookie/plug-ins u de mogelijkheid om functionaliteiten van social media (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google etc etc.) te gebruiken wanneer u bent ingelogd bij deze social media. Deze partijen plaatsen cookies via eigen stukjes code op onze website en ontvangen in deze gevallen uw IP-adres. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics, Hotjar, New Relic, Crazy Egg etc. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te krijgen over het bezoek op onze website en de inrichting van die website hierop eventueel aan te passen.

Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie. Dit privacybeleid is te vinden op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/ en https://www.hotjar.com/privacy.

Advertentie cookies

Wij plaatsen zelf binnen de website advertentiecookies en geven ook derden de mogelijkheid om op onze website binnen hun netwerk advertentiecookies te plaatsen. Deze cookies maken het mogelijk om op uw persoonlijke profiel aangepaste advertenties te tonen binnen onze website en de websites waarop onze cookies geplaatst zijn. Hierdoor kunnen wij bijhouden welke advertenties u heeft gezien, wanneer u hierop klikt en of u op basis hiervan bestellingen plaatst, ongeacht het gebruikte platform. Wij maken hiervoor gebruik van de diensten van [Google (AdWords, DoubleClick, Adform, The Trade Desk, Addcrowd, Appnexus, Facebook (Custom Audience , Pixel), Hooklogic, Krux, Twitter, GroupM etc] etc. Deze derden kunnen de gegevens vervolgens combineren met gegevens die zij van uw bezoeken aan andere websites in hun netwerk ontvangen om uw surfgedrag in kaart te brengen en advertenties verder te personaliseren. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van De Weijs Natuurtseen niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van klanten worden bewaard zolang dat nodig is, dit in verband met verdere dienstverlening, de garantie en de gegevens die nodig zijn voor de bijzettingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Weijs Natuursteen verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. De Wijs Natuursteen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

De Weijs Natuursteen maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De Weijs Natuursteen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@deweijs.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@deweijs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Weijs Natuursteen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement.

Cookie overzicht