Begraafplaatsen Leeuwarden

Begraafplaats Wytgaard Leeuwarden

Begraafplaats Wytgaard Leeuwarden
Púndyk9089 BA Wytgaard
 

Begraafplaats Wergea Leeuwarden

Begraafplaats Wergea Leeuwarden
Kerkbuurt9005 PB Wergea
 

Kerkhof Weidum Leeuwarden

Kerkhof Weidum Leeuwarden
9024 EJ Weidum
 

Kerkhof Warten Leeuwarden

Kerkhof Warten Leeuwarden
LC, Hoofdstraat 24 Warten
 

Begraafplaats Warten Leeuwarden

Begraafplaats Warten Leeuwarden
Midsbuorren 1 9003 LA Warten
 

Kerkhof Warstiens Leeuwarden

Kerkhof Warstiens Leeuwarden
Buorren 5 9004 XW Warstiens
 

Kerkhof Swichum Leeuwarden

Kerkhof Swichum Leeuwarden
CD, Ayttadyk 3 9087 CD Swichum
 

Begraafplaats Reduzum Leeuwarden

Begraafplaats Reduzum Leeuwarden
Legedyk 6 9008 TA Reduzum
 

Kerkhof Mantgum Leeuwarden

Kerkhof Mantgum Leeuwarden
9022 BN Mantgum
 

Kerkhof Lions Leeuwarden

Kerkhof Lions Leeuwarden
Leons 2 8833 KA Leons
 

Kerkhof Lekkum Leeuwarden

Kerkhof Lekkum Leeuwarden
Tsjerkepaed 26 9081 AT Lekkum
 

Noorder begraafplaats Leeuwarden

Noorder begraafplaats Leeuwarden
Schapendijkje 4 8915 AB Leeuwarden
 

Joodse begraafplaats Leeuwarden

Joodse begraafplaats Leeuwarden
8917 EG Leeuwarden
 

Huizumer begraafplaats Leeuwarden

Huizumer begraafplaats Leeuwarden
Huizum Dorp Leeuwarden  
 

Begraafplaats Vitushof RK Leeuwarden

Begraafplaats Vitushof RK Leeuwarden
Harlingerstraatweg 130 8915 CP Leeuwarden
 

Kerkhof Cornjum Leeuwarden

Kerkhof Cornjum Leeuwarden
Swarte Singel 9056 PM Koarnjum
 

Kerkhof Jorwert Nijkleaster Leeuwarden

Kerkhof Jorwert Nijkleaster Leeuwarden
Maliebaan 9023 AB Jorwert
 

Begraafplaats Irnsum Leeuwarden

Begraafplaats Irnsum Leeuwarden
Kerkebuurt 17 9011 VM Irnsum
 

Aanbiedingen,

De zelfde steensoort en kwaliteit, andere prijzen.

Bekijk alle producten

Dubbel Graf Type 14

€ 2850,00

Zwarte grafsteen golfkop

€ 1900,00
Er wordt geluisterd naar de wensen van de klant
Geschreven door Rob Schoofs, 26-11-2019
Contact aanvraag
Advies aanvragen
Wenst uw vrijblijvend advies? Neem contact op met onze adviseur.
Contact opnemen